X

Nowy stadion za:

MECZ LIGOWY 18.05.2018
Euro Finannce Polonia Piła
49
vs
41
Orzeł Łódź
sprawozdanie »
MECZ LIGOWY 26.05.2018 16:15
Lokomotiv
Daugavpils
vs
Orzeł
Łódź

Najnowsze aktualności

Radio Taxi 1919

Przytulisko Głowno

Regulamin kontaktów „Orła” Łódź z mediami w sezonie 2017


1.       Starający się o akredytację stałą musi złożyć wniosek do dnia 3 kwietnia 2017.
2.       Akredytacje stałe będą wydawane jednorazowo na cały sezon na 1 godzinę przed rozpoczęciem pierwszego meczu w oznaczonej kasie - AKREDYTACJE I ZAPROSZENIA.
3.       Starający się o akredytację jednorazową muszą złożyć wniosek najpóźniej na 4 dni przed zawodami.
4.       Dopuszczamy złożenie wniosku w wersji elektronicznej (klub@orzel.lodz.pl wpisując w temacie AKREDYTACJE 2017).
5.       Odbiór akredytacji jednorazowej nastąpi w dniu zawodów w oznaczonej kasie - AKREDYTACJE I ZAPROSZENIA (Łódź, ul. 6-go Sierpnia 71) – najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem meczu. Po wyznaczonym czasie akredytacje nie będą wydawane.
6.       Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.
7.       Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja FOTO muszą posiadać ważne ubezpieczenie NNW.
8.       Wszystkie osoby, którym zostaną przyznane akredytacje zobowiązane są do przestrzegania porządku i regulaminu obowiązującego na stadionie żużlowym.
9.   Akredytacja dziennikarska będzie udzielana wyłącznie na podstawie wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sadowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN).
10.   Wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu).
11.   Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach pełnych nazw drużyn i lig wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych.
12.   Akredytacja może być niewydana lub cofnięta w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wniosek akredytacyjny w formacie PDF. 


 

 

Newsletter

Facebook

Galeria Zdjęć

Zawodnicy na nowym stadionie Budowa stadionu - maj 2018 Budowa stadionu - maj 2018